Özel Projeler

Üniversite Medya, üniversite içinde gerçekleştirmek istediğiniz her türlü projeyi, organizasyonu ve etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirir. Experience Marketing sayesinde, hedef kitleniz markanıza dokunur, tadar, koklar, hisseder ve satın alır. Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar da, hedef kitleye marka deneyimi yaratmanın, marka sadakatini yakalamaya giden yolda en önemli anahtar olduğunu vurgulamaktadır. 

Tüketici alışkanlıklarına sihirli bir dokunuş yapabilmek için son derece uygun bir yöntemdir. Eğlenmeye ve iyi vakit geçirmeye proglamlanmış tüketici algısı, tüketimi bir eğlence olarak görür. Bu durum da, tüketimi arttırdığı gibi marka imajının kitleye iletilmesine kolaylık sağlar. 

 

* Kantin branding uygulamaları 
* Ürün Lansmanı (tadım ve dağıtım) 
* Yarışma Organizasyonu 
* Festival Şenlikler 
* Parti Organizasyonları 
* Eğitim seminerleri 
* İK Projeleri 
* Ar-Ge Projeleri 

Özel Projeler