Bölgeler

Adana nüfusu 2013 yılına göre 2.149.260'dır. Bu nüfus, 1.074.778 erkek ve 1.074.482 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,01 erkek, %49.99 kadındır.

2008 itibariyle Adana, Türkiye'de en üst sıralarda yer alan 500 sanayi firmasının 11'ine ev sahipliği yapar. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, fuarlara, iş konferanslarına ev sahipliği yapar ve şu anda Çukurova'daki işletmeler için temel buluşma noktasıdır.

Adana Ticaret Odası (ATO) 1894 yılında pamuk ticaretine rehberlik etmek ve düzenlemek için kurulmuş olup Türkiye'deki ilk ticaret odalarından biridir. Günümüzde bu ticaret odasu 25,000'den fazla şirket üyesi, ve buna ek olarak iş hisseleri ve onlar adına destekçilere sahiptir.

Çukurova Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olmak üzere 2 adet devlet üniversitesi bulunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi'nde; 16 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 5 Yüksekokul, 3 Enstitü ve 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. 2.140 Akademik personele sahip üniversitenin toplam öğrenci sayısı 46.138'dir.

Adana Bilim ve TEknoloji Üniversitesi'nde; 9 fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 2 Enstitüsü bulunur. 170 akademik personele sahip üniversitenin toplam öğrenci sayısı 175'tir.

Üniversite Medya, Çukurova Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Adana'daki üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

Adana
Adana
Adana
Adana

Kentin nüfusu, 2013 yılı nüfus sayımına göre 5.045.083'tür. Bu nüfus, 2.507.525 erkek ve 2.537.558 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %49,70 erkek, %50,30 kadındır.

Ankara, 2.188 şirket ile en fazla uluslararası sermayeli şirkete sahip 3. il konumundadır. Ankara ilinde özel sektörün katma değer içindeki payı %85'in üzerindedir. İlin sanayisi başlıca küçük ve orta boy işletmelerden oluşur.

Ankara Sanayi Odası'na (ASO) kayıtlı yaklaşık 3500 şirket vardır. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 48'inin ASO'ya bağlı olmasıyla Ankara, 2009 yılında İstanbul'dan sonra Türkiye'nin 2. sanayi merkezi sayılmaktadır.

12'si vakıf, 6'sı devlet olmak üzere 18 üniversite bulunmaktadır.

Üniversite Medya'nın reklam alanlarının bulunduğu Gazi Üniversitesi'nde; 21 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu ve 7 Enstitü bulunur. 4.134 akademik personele sahip üniversitenin toplam öğrenci sayısı 78.,74'tür.

Atılım Üniversitesi'nde; 6 fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu bulunur. 488 akademik personele sahip olan üniversitenin toplam öğrenci sayısı 7.487'dir.

Üniversite Medya, Gazi ve Atılım Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Ankara'daki üniversite öğrenci nüfusunun %30'una ulaşmaktadır.

Eğitim ve öğretim açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Ankara'da, üniversitelerde il genelinden öğrencilere eğitim verildiği gibi, il dışından ve öğrenci değişim programları ile yurtdışından gelen öğrencilere de eğitim verilmektedir.

* Raket
* Megalight
* Özel Projeler

Ankara
Ankara
Ankara
Ankara

Bursa nüfusu 2013 yılına göre 2.740.970'dir. Bu nüfus, 1.371.914 erkek ve 1.369.056 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise, %50,05 erkek, %49,95 kadındır.

Bursa, Türkiye'nin büyük metropol kentlerinden ve en çok nüfusa sahip 4. şehridir. Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa, Yerel Medya Kuruluşlarının en fazla olduğu illerden biridir. Bursa'da 27'si Merkezde olmak üzere toplam 39 yerel radyo kanalı, 8 yerel televizyon kanalı, 20'si merkezde toplam 46 yerel gazete bulunmaktadır.

Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir. Şehir İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirmektedir.

2012 yılında Türkiye GSYİH'sı %9,2 oranında büyümüştür. 2012 yılı Türkiye GSYİH'sı 786 milyar dolar olup, yaklaşık %4'ünü Bursa oluşturur. Bursa'nın 2012 yılı GSYİH'sı yaklaşık 32 milyar dolardır.

2'si vakıf, 2'si devlet olmak üzere 4 üniversite bulunmaktadır. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi devler üniversiteleri iken, Bursa Orhangazi Üniversitesi ve Faruk Saraç Meslek Yüksekokulu vakif üniversiteleridir.

Uludağ Üniversitei'nde; 13 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı ve 15 meslek yüksekokulu bulunur. Toplam öğrenci sayısı 55.558'dir.

Üniversite Medya, Uludağ Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Bursa'daki üniversite öğrenci nüfusunun %98'ine ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Diyarbakır nüfusu 2013 yılına göre 1.607.437'dir. Bu nüfus, 809.79 erkek ve 797.646 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50.38 erkek, %49,62 kadındır.

Diyarbakır nüfusunun yüzde 53'ünün çocuklar oluşturmaktadır. İl genelinde erkek nüfusunun yarısını 17 yaşından, kadın nüfusunun yarısını da 18 yaşından genç kişiler oluşturmaktadır.

Türkiye'nin en zengin petrol yatakları Diyarbakır-Siirt sınırındadır. Türkiye'de senede çıkan ham petrolün yarısına yakını Diyarbakır'dan elde edilir.

2013 yılında yerli yabancı toplam 150.000 turist Diyarbakır'ı ziyaret etmiştir. 7 tane yerel TV kanalı, 6 tane yerel radyo kanalı bulunur.

Dicle ÜNiversitesi bulunmaktadır. 30.000 öğrencisi, 3.600 akademik personeli bulunan üniversitede; 14 fakülte, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 24 araştırma ve uygulama merkezi bulunur.

Öğrenci kulüplerinin kültür-sanat faaliyetleri ve üniversite takımlarının sportif başarıları, bir taraftan kent yaşamına hareket getirirken diğer taraftan bu faaliyetler, gençleri üniversiteye özendirerek "modern topluma" geçişte önemli bir işlev görmektedir.

Üniversite Medya, Dicle Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Diyarbakır'daki üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır

Eskişehir nüfusu 2013 yılına göre 799.724'tür. Bunun 399.189'unu erkekler oluştururken, 400.535'ini kadınlar oluşturmaktadır. 

Otomotiv, tekstil, hazır giyim, gıda, ana metal sanayi, çimento ve toprak ürünleri, kimya ve plastik sektörü en önemli ihracat kalemlerindendir. İl ekonomisi içinde tarım %10, sanayi %30, hizmet sektörü %60'lık bir paya sahiptir. Eskişehir'de 6.235 adet şirket bulunmaktadır. Bunların 568'i anonim, 5.667'si limited şirketidir. 260 adet de kooperatig bulunmaktadır. 

1 adet kütüphane, 18 tane yerel gazete, 4 tane yerel TV, 3 tane sinema salonu, 155 tane spor klübü, 7 adet müze, 4 adet AVM bulunmaktadır.

Bölgede toplam okut-yazarlık %96'dır. Yoğun öğrenci nüfusuyla dinamik bir şehirdir. 2 adet üniversite bulunmaktadır. Şehre dinamizm ve ticarete zenginlik katan öğrenci kesimi nüfusun 1/3'ünü oluşturmaktadır. 

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi bulunur. 
Anadolu Üniversitesi'nde; 17 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 4 meslek yüksekokulu ve 9 enstitü bulunur. Toplam öğrenci sayısı 30.407'dir (Açıköğretim öğrenci sayısı hariç) 

Osmangazi Üniversitesi'nde; 10 fakülte, 1 sağlık meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 4 meslek yüksekokulu ve 5 enstitü bulunur. 1600 akademik pers1le sahip üniversitenin toplam öğrenci sayısı 26.500'dür. 

Öğrenci kesiminin hayat görüşü ve tüketim alışkanlıkları popüler kültürün etkisi altında olduğu için gençler artık sadece ucuz hizmete değil, kaliteli ve reklam değeri olabilecek işletmeleri tercih etmektedirler. 

Üniversite Medya, her iki üniversitede bulunan reklam alanları ile Eskişehir'de üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket 
* Megalight 
* Stand Alanları 
* Özel Projeler

Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir

Gaziantep nüfusu 2013 yılına göre 1.844.438'dir. Bu nüfus, 930.972 erkek ve 913.466 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,47 erkek, %49,53 kadındır.

Gaziantep ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle ekonomik açıdan Türkiye'nin en zengin kentlerindendir. Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi bulunur. (Ayrıca Gaziantep, Tüykie'nin sanayi ve ticaretinde 5. sıradadır.)

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 20. sırada yer alan ilin 2001 yılı itibariyle GSYİH'sının sektörel dağılımı incelendiğinde, &64,9'luk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (%24,1) ve tarım (%11) sektörlerinin izlediği görülmektedir.

ŞEhirde, 29.412 kayıtlı iş yeri, 167 tane lisanslı kulüp sayısı bulunur.

1'i devlet, 2'si vakıf üniversitesi olmak üzere 3 üniversite bulunur. Gaziantep Üniversitesi devlet, Zirve Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi vakıf üniversiteleridir.

Gaziantep Üniversitesi'nde; 8 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü bulunur. Toplam öğrenci sayısı 2.825'dir.

Üniversite Medya, Gaziantep Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Diyarbakır'daki üniversite öğrenci nüfusunun %93'
ne ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep

İzmir nüfusu 2013 yılına görei 4.061.074'tür. Bu nüfus, 2.027.334 erkek ve 2.033.740 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %49,92 erkek, %50,08 kadındır.

Sanayi bakımından Marmara Bögesi'nden sonra ikinci sırada gelir. İzmir, sanayisi, fuarı ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir. Türkiye'nin 3. büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.

İzmir Limanı, Mersin Limanı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük limanıdır. Canlı ve kozmopolit bir şehir olan İzmir, uluslararası sanat festivalleri ve İzmir Enternasyonel Fuarı ile de önemli bir yer tutar.

İZmir'de yayın yapan 7 yerel televizyon kanalı, 15 yerel radyo istasyonu ve 8 yerel gazete bulunmaktadır.

5'i vakıf, 4'ü devlet olmak üzere 9 üniversite bulunmaktadır. 9 Eylül, Ege, İzmir Ekonomi, Yaşar, Katip Çelebi, Gediz, İzmir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Şifa Üniversitesi İzmir'de bulunan üniversitelerdir.

9 Eylül Üniersitesi'nde; 12 fakülte, 10 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 4 meslek yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu bulunur. 3.227 akademik personeli bulunan üniversitenin toplam öğrenci sayısı 62.117'dir.

Ege Üniversitesi'nde; 13 fakülte, 8 enstitü, 5 yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 9 meslek yüksekokulu bulunur. Üniversite'nin toplam öğrenci sayısı 54.450'dir.

Üniversite Medya, 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile İzmir'deki üniversite öğrenci nüfusunun %80'ine ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir

Kahramanmaraş nüfusu 2013 yılına göre 1.075.706'dır. Bu nüfus, 546.763 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,85 erkek, %49,15 kadındır.

Kahramanmaraş Türkiye'nin  16. büyük kentidir. Türkiye'de toplam nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 19 ilden biridir.

Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde, özellikle teknoloji ve kalitede ulaşılan nokta Türkiye standartlarının üstüne çıkmıştır. Dünya tekstil pazarlarında teknolojik olarak ve kalite bakımından rahatça rekabet edebilecek yetenek kazanmıştır. Böylece uluslararası bir hammadde merkezi haline gelmiştir. Kentin olduğu gibi ülkenin de iktisadi büyümesinde tartışılmaz bir statüye sahip olan Tekstil Sanayi yüksek döviz girdisi sağlamaktadır.

Tekstil sanayinden sonra ikinci sırada çelik eşya sanayi yer almaktadır. Kendin en önemli sektörlerinden biri olan toz ve pul bibercilikte sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Kahramanmaraş'ın ülkemizde ün kazanmasına yol açan dondurma sektörü en hızlı gelişen sektörler arasındadır. Kahramanmaraş dondurması sanayileşmeden büyük ölçüde etkilenmiş, ülkemiz sınırlarını aşmıi ve öncelikle yakın ülkeler ve ABD, daha sonra da tüm dünya ülkelerine girmiştir.

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 2013 yılı itibari ile 26.221'dir. Üniversitede 10 fakülte, 4 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 14 araştırma merkezi bulunmaktadır.

Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar Yerleşkesi, Bahçelievler Yerleşkesi, Karacasu Yerleşkesi ve Tıp Fakültesi Yerleşkesi olmak üzere 4 kampüse sahiptir.

Dünya standartlarında bir eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirme ve bilim dünyasına katkıda bulunmanın yanı sıra düzenlenen sanatsal ve kültürel aktivitelerle üniversite personelinin ve öğrencilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap vermekte, ayrıca kent halkının da katılımlarına açık olan bu etkinliklerle Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, gelenekselleşen bahar şenlikleri ve nevruz kutlamaları, alanlarında uzman bilim düzenlenmektedir.

Üniversite Medya, Sütçü İmam Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Kahramanmaraş'taki üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

Kocaeli nüfusu 2013 yılına göre 1.676.202'dir. Bu nüfüs, 849.465 erkek ve 826.737 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,68 erkek, %49,32 kadındır.

Kocaeli, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından son 10 yıldır ülke genelinde birinci sırada yer almaktadır. Bu değer, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki buçuk katıdır. Genel bütçe ve vergi gelirlerine katkı bakımından da Kocaeli %17,41 ile Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır.

Türkiye'nin 6., İstanbul ve Bursa'dan sonra Marmara Bölgesi'nin 3. büyük kentidir.

2013-2014 eğitim yılı baz alındığında üniversite öğrencileri hariç toplamda 336.467 öğrenci bulunmaktadır. 835 okula sahip olan şehirde 17.248 öğretmen vardır.

Her yıl düzenlenen Kocaeli Fuarı 1.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dikkat çeker.

Kocaeli ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bulunur.

Kocaeli Üniversitesi'nde, 12 fakülte, yüksekokul, devlet konservatuarı ve 3 enstitü bulunur. 2007 personel sayısı bulunan üniversitenin toplam öğrenci sayısı 70.864'tür. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü'nün toplam öğrenci sayısı 1.733'tür.

Üniversite Medya, Kocaeli Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Kocaeli'ndeki üniversite öğrenci nüfusunun neredeyse tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeler

Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli

Malatya nüfusu 2013 yılına göre 762.538'dir. Bu nüfus, 380.704 erkek ve 381.834 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %49,93 erkek, %50,07 kadındır.

Ekonomi başlıca kayısıya dayanır. Malatya'da bulunan birçok kayısı fabrikası istihdam sağlar. Bunun yanında, tekstil fabrikaları ekonomiye can verir. Malatya'da iki organize sanayi bölgesi bulunmaktadır ve üçüncü organize sanayi bölgesinin altyapı ekonomiye can verir. Malatya'da iki organize sanayi bölgesi bulunmaktadır ve üçüncü organize sanayi bölgesinin altyap ihaleleri tamamlanmıştır. Ayrıca Malatya'nın teşvik paketi kapsamında bazı büyük şirketler, bölgeye yatırım yapmışlardır. Buna Eczacıbaşı'nın yapım aşamasında olan nğkleer tıp fabrikası örnektir.

Ayrıca Malatya'da sanayi sitelerinde bulunan küçük işletmeler de Malatya ekonomisine can verir. İnönü Üniversitesi de ticaretin ve kentin büyümesinde etkili olmuştur.

Malatya'da İnönü Üniversitesi bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 26.620'dir. İnönü Üniversitesi'nde 13 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokulu ve 12 meslek yüksekokulu, 1 teknokent ve 19 araştırma ve uygulama merkezi bulunur.

Toplam 3.300 öğrencinin barınma ihtiyacının karşılandığı İnönü Üniversitesi Kampüsünde, 2500 kişilik bir devlet kız yurdu ve 805 kişilik özel kız ve erkek öğrenci yurtları mevcuttur.

Üniversite, öğrencilerini kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiileriyle bir araya getirip geleceklerine dair plan yapmalarını sağlamak ve iletişimine aracı olmak amacıyla Kariyer GÜnleri düzenlemektedir.

Üniversite Medya, İnönü Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Malatya'daki üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel PRojeler

Malatya
Malatya
Malatya
Malatya

Sakarya nüfusu 2013 yılına göre 917.373'tür. Bu nüfus 458.987 erkek ve 458.386 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,03 erkek, %49,97 kadındır.

Marmara Bölgesi'nin İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nden sonra 4. büyük ilidir. Sosy-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Türkiye'deki 18.si, kişi başına düşen GSYİH sıralamsında 33'dür. Türkiye GSYİH içinde 1.1'lik paya sahiptir. 2013 yılında %26 ile ihracatını en fazla artıran il olarak, 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan iller arasına katılmıştır.

Sakarya, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, gıda, orman ünüleri, elektrik-elektronik, yapı-inşaat malzemeleri, süs bitkiciliği gibi alanlarda yatırıma uygun konumu ile Türkiye'nin önemli bir yatırım merkezidir.

Sakarya'da 153'ü spor kulübü, 8 gençlik kulübü, 5 okul kulübü, 10 ihtisas kulübü olmak üzere toplam 176 spor kulübü yer alır. 19.113 işyeri bulunmaktadır.

Sakarya Üniversitesi toplam öğrenci sayısı 70.546'dır. 13 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 

Merkez kampüste 5 bloktan oluşan 486 kişilik öğrenci yurtları bulunmaktadır. Öğrenci boş zamanlarının geçirildiği kütüphane, 700 kişiye hizmet vermektedir. Öğrenciler geleneksel olarak her yıl futbol, basketbol, voleybol, bilardo, masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlemektedirler.

Sakarya Üniversitesi, insan ilişkilerinin ön planda tutulduğu bir üniversitedir. Sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren sayıları 50'yi geçen kulüpleri vardır.

Üniversite Medya, Sakarya Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Sakarya'daki üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* Özel Projeleri

Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya

Samsun nüfusu 2013 yılına göre 1.261.810'dur. Bu nüfus, 623.435 erkek ve 638.375 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %49,41 erkek, %50,59 kadındır.

Karadeniz bölgesinin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından en gelişmiş şehri olan Samsun kalkınmada birinci derecede öncelikli yöresidir.

Türkiye Ekonomi Bakanlığı'nın 2012 verilerine göre Samsun Serbest Ticaret Bölgesi'nin yıllık ticaret hacmi 70.139 dolardır. Toplam 367 kişinin istihdam edildiği bölge bu alanda Türkiye'deki tüm serbest ticaret bölgelerinin %0.65'lik bir dilimini oluşturmaktadır.

Şehirde, Atatürk Kültür Merkezi, Canik Kültür Merkezi, Atakum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ile Tekkeköy Eğitim ve Kültü Merkezi olmak üzere dört kültür merkezi bulunmaktadır.

19 Mayıs 2008 tarihinde kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesi şehirdeki tek opera ve bale sahnesidir. Kurum 2010-11 sanat sezonunda Samsun nüfus ortalamasına göre %68'lik izlenme oranıyla altı devlet opera ve bale kurumu içerisinde birinci sırada yer almış, 2011-12 sanat sezonunda ise 43.000 biletli seyirci sayısına ulaşmıştır. 2013 ı yılının son haftalarını ise kapalı gişe bitirmiştir.

Biri vakıf, biri devlet olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır.

1975 yılında kurulan 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'un ilk, Türkiye'nin ise 86. devlet üniversitesidir. 2014 yılı itibariyle 19 Mayıs Üniversitesi'nde 5 enstitü, 16 fakülte ve 15 yüksekokul bulunmaktadır. Üniversitenin 43.144 öğrencisi vardır.

2010 yılında Samsun'un ilk, Türkiye'nin ise 10. Vakıf üniversitesi olarak kurulan Canik Başarı Üniversitesi ile 19 Mayıs Üniversitesi'nin ardından Samsun'da kurulan ikinci üniversitedir. Bu üniversitede 2 enstitü, 4 fakülte, 1 yüksekokul bulunmaktadır ve 2012-13 döneminde 400 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Üniversite Medya, 19 Mayıs Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Samsun'daki üniversite öğrenci nüfusunun neredeyse tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanlar
* ÖZel Projeler

Samsun
Samsun
Samsun
Samsun

Şanlıurfa nüfusu 2013 yılına göre 1.801.980'dir. Bu nüfus, 901.868 erkek ve 900.112 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,05 erkek, %49,95 kadındır.

2012 yılında hükümetin açıkladığı yeni teşvik sisteminde en avantajlı olan 6. bölgede yer alan Şanlıurfa sanayisi tarıma dayalıdır. 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) verilerine göre 2012 yılı itibariyle kayıtlı toplam 1060 sanayi kuruluşu mevcuttur. Yine ŞUTSO'nun verilerine ve kayıtlı olan imalat sanayi sayısı ise 626'dır. Buralarda istihdam edilenlerin sayısı ise 10.061'dir.

Şanlıurfa'da, turizm de ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 2011 yılı verilerine göre yarısı yatı olmak üzere 1 milyon turisti ağırlamıştır.

Şanlıurfa'da devlet üniversitesi olan Harran Üniversitesi'nde 18.679 öğrenci bulunur.

Üniversie; 10 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 11 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 10 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrencilerin bireysel yeteneklerini tanımalarına zemin hazırlamak, yetenekleri doğrultusunda yaratıcı duygu ve düşüncelerinin ortaya çıkmasına yardım etmek amacıyla çeşitli öğrenci kulüpleri kurulmuştur. Tiyatro Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Toplumsal Duyarlılık Kulübü bunlardan bazılarıdır.

Üniversite Medya, Harran Üniversitesi'nde bulunan reklam alanları ile Şanlıurfa'daki üniversite öğrenci nüfusunun tamamına ulaşmaktadır.

* Raket
* Megalight
* Stand Alanları
* ÖZel Projeleri

Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa