Üniversite Medya

SAĞLIK VE KAMU KURUMLARI

 

Üniversite Hastaneleri
 İstanbul Tıp Fakültesi 
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi – İstanbul
 Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi – Ankara 
 Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi Hastanesi – Ankara 
 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi – İzmir 
 Uludağ Üni. Tıp Fakültesi Hastanesi – Bursa 
 Kocaeli Tıp Fakültesi Araştırma ve Uyg. Hastanesi 
 Selçuk Meram Tıp Fakültesi Hastanesi – Konya 
 İnönü Tıp Fakültesi Hastanesi – Malatya 
 Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi 
 Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi – Adana 
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun 
 Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi